Disclaimer

Paardenkliniek Vinkega kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website (paardenkliniekvinkega.nl) bevindende informatie niet volledig uitsluiten.

Paardenkliniek Vinkega wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website (paardenkliniekvinkega.nl) bevindende informatie van de hand, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Paardenkliniek Vinkega.